top of page

Trainingsgroepen

De trainers stellen in onderling overleg de groepen samen. Deze worden in onze club niet gebaseerd op leeftijd, maar op turnniveau. Wij vragen de ouders om rekening te houden met het feit dat al onze trainers het beste voor hebben met alle kinderen. De beslissingen die genomen worden door de trainers zijn gebaseerd op verschillende factoren en met de beste bedoelingen in functie van de kinderen en de groepen. 

bottom of page