top of page
dans oefening kobe rij.jpg

Documenten

Ongevalsaangifte

Geraak je geblesseerd tijdens een training?

Download dit formulier en neem het mee naar de dokter. Vraag ook een doktersattest om aan ons te bezorgen.

Bezorg het binnen 7 dagen aan ons terug!

download_edited.jpg

Gedragscode sporters

In dit document vinden jullie terug wat de club van zijn sporters verwacht. 

download_edited.jpg

Gedragscode ouders

Ouders spelen een belangrijke rol in de hobby van hun kinderen, vandaar dat wij ook aan hen vragen volgens de juiste normen te handelen.

download_edited.jpg

Gedragscode bestuurders

Het bestuur staat in voor het dagelijks reilen en zeilen van de club. In ieders belang is het noodzakelijk dat ook zij zich houden aan de opgestelde code. 

download_edited.jpg

Intern reglement

Om als club goed te kunnen functioneren vragen wij aan de gymnasten en ouders om dit document goed door te lezen. Iedereen dient zich te houden aan deze afspraken. Indien er vragen zouden zijn, kan u zich steeds wenden tot iemand van het bestuur of de trainers.

download.png

Gedragscode trainers

Aan onze trainers vragen wij de voorgeschreven normen van Gymfed, aangepast aan de clubvisie, na te leven. 

download_edited.jpg

Gedragscode juryleden

Juryleden treden op wedstrijden aan in naam van de club. We verwachten van hen fairplay. 

download_edited.jpg

Protocol voeding en doping

Hieronder vind je de dopingwet die van toepassing is. 

download_edited.jpg
bottom of page