top of page

API  aanspreekpunt integriteit

De verantwoordelijken voor ethische kwesties bij A.R.K. Lille zijn Kim Hannes en Timmy Wils

Bij de API van onze club kunnen gymnasten, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen van onze club terecht met een vraag, vermoeden of klacht  over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

De API is iemand die discreet handelt en onafhankelijk. De API zal de melder (club, gymnast, trainer of begeleider, bestuurslid,...) wegwijs maken, met de gepaste informatie, advies of doorverwijzing, rondom de gestelde vraag of melding.

Elke vraag of melding zal dan ook serieus worden genomen. Er zal een reactie plan worden opgesteld of bij ernstige aanwijzingen van grensoverschrijdend gedrag zal er worden doorverwezen naar deskundigen.

Ombudsman

Contact: Vanessa Daelemans - info@arklille.be

De ombudsman ontvangt, onderzoekt en behandelt de klacht.

Ideeënbus

Contact: info@arklille.be

Heeft u een idee dat ons helpt om de werking van de club te verbeteren?

Stuur ons een mailtje!!

bottom of page